Izdavanje rjesenja o uzgoju i sl.

biljezi

Poštovani, temeljem objavljene Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 08/17) od 01.02.2017. uzgajivači koji upućuju nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjeve za izdavanje HR potvrde ili zahtjev za izdavanje rjesenja o uzgoju dužni su priložiti 35,00 državnih biljega, umjesto dosadašnjih potrebnih 70,00kn.

Posted in Obavijesti | Leave a comment

Comments are closed.